Sıcak Dövme

V’1.2365

Yüksek molibden ihtiva eden, sıcak mukavemeti çok yüksek sıcak iş takım çeliğidir.

Kimyasal Bileşim

NO DIN C Si Cr Mn Mo V P S
V’1.2365 0,28-0,35 0,10-0,40 2,70-3,20 0,15-0,45 2,50-3,00 0,40-0,70 Max 0,025 Max 0,05

Malzeme Özellikleri

  • Çok yüksek sıcak mukavemet ve meneviş direncine sahiptir.
  • Isıl yorulma direnci çok yüksektir.
  • Isıl şok direnci yüksektir.
  • Yüksek sürünme dayanımına sahiptir.
  • Su ile soğutulabilme özelliğine sahiptir.

Uygulamaları

  • Hafif metallerin yüksek basınçlı dökümünde, maça ve pim olarak,
  • Metal enjeksiyonda küçük ve simetrik kalıplarda,
  • Bakır, pirinç ve alüminyum gibi alaşımların ekstrüzyonunda kalıp, pul olarak,
  • Ağır ve hafif metallerin dövülmesinde kullanılmaktadır.

Isıl İşlem

ISIL İŞLEM SICAKLIK
Yumuşak Tavlama 760-780°C
Gerilim Giderme 600-650°C
Sertleştirme 1020-1050°C
Menevişleme 540-700°C

Fiziksel Özellikleri

20°C 100°C 200°C 300°C 350°C
Elastik Modülü [kN/mm²] 207 - - - -
Termal Genleşme Katsayısı [10ˉ6/K] - 12,6 13,3 13,8 -
Isıl İletkenlik [W/mK] 32,6 - - - 34,4
Tokluk [J] 21 - - - -
Mukavemet [N/mm²] 197 - - - -

Teslim Sertliği

225 HB, Yumuşak tavlanmış.

Temperleme Grafiği